Patenti in blagovne znamke

Patenti in blagovne znamke

Izumi imajo veliko vrednost na določenem področju tehnike. Zato jih je potrebno ustrezno zaščititi s patenti. Patentna prijava ščiti pravico, podeljeno prijavitelju izuma s strani pristojnega urada, za nek izum, ki je nov in dosega dovolj visoko izumiteljsko raven. Zlorabe se dogajajo, zato vsi dobri patenti potrebujejo dobro zaščito.

Kako sestaviti dobro patentno prijavo?

Patentna prijava zahteva specifična strokovna znanja, kot so znanja s področja tehnike, na katero se predmet izuma nanaša, kot tudi znanja s področja zaščite industrijske lastnine, ki jih ima le patentni zastopnik. Ko je patentna prijava vložena pri uradu, je ni dovoljeno vsebinsko spreminjati. Zato je najboljše, da je patentni zastopnik pri prijavi patenta udeležen že od samega začetka. Patentni zastopnik skupaj z izumiteljem oblikuje bistvo izuma in si prizadeva patent čim bolj zaščititi, pri tem pa mora paziti, da s tem ne posega v pravice drugih imetnikov patentov.

Kršitev blagovne znamke

V svetu podjetništva ima blagovna znamka, s katero se podjetja želijo uspešno prezentirati na trgu, velik pomen. Blagovna znamka pomembno vpliva na prepoznavnost in priljubljenost podjetja. Zato je treba pri njeni uporabi usmeriti pozornost na to, da ne pride do kršitve blagovne znamke.

Kršitev blagovne znamke je podana, ko je nek simbol blagovne znamke uporabljen ne da bi bila ta uporaba v soglasju z lastnikom pravice, ki izvira iz registracije blagovne znamke. Kršitev blagovne znamke je vsak neupravičen poseg v pravice, ki izvirajo iz registrirane blagovne znamke.

Podjetniku, ki se sooča s problemi zaradi kršitve blagovne znamke, so na voljo predvsem civilnopravni ukrepi. Za kazenski pregon skrbita policija in državno tožilstvo, upravne sankcije pa so v pristojnosti Finančne uprave in tržnega inšpektorata. S tožbo zaradi kršitve pravic, se lahko vloži več različnih tožbenih zahtevkov, kot so prepoved kršitve, uničenje predmetov kršitve, odstranitev predmetov kršitve iz gospodarstva, povrnitev škode itd. Možnosti je malo morje.