Hlevski ventilator izboljša počutje živali

Hlevski ventilator izboljša počutje živali

Hlevski ventilator je izredno dobra naložba vsakega kmeta. Dober zrak je v hlevu ključen za kakovostno živinorejo. Če ne želimo, da bi naše krave trpele vročino in se posledično slabo počutile, jim moramo omogočiti najboljše bivanjske pogoje. Dober zrak ima namreč vpliv tudi na pravilno uživanje hrane in na manjšo obremenitev presnove pri živalih. Živali nam bodo tako dale večjo količino mleka in bodo tudi veliko bolj plodne. 

Hlevski ventilator morajo biti nameščeni ob vhodu v hlev, saj na primernem položaju poskrbijo, da se vlažen hlevski zrak, ki je poln prašnih delcev in velikokrat tudi klic, hitro zamenja s svežim in dobrim zunanjim zrakom. Svež zrak pa hitro in učinkovito prežene ves mrčes, ki se vedno rad zadržuje v hlevu. Iz hleva se tako posledično odstranijo tudi ptice, ki so odvisne od ulovljenih hlevskih muh. 

Hlevski ventilator kvalitetne izdelave bo zagotovo dolgo dobro deloval, zato pri nakupu ne smemo varčevati. Vedeti moramo, da bomo dražji in boljši ventilator zagotovo uporabljali ogromno let, saj se nam ne bo pokvaril. 

Pašna oprema za rejo krav

Pašna oprema je sestavljena iz različnih pripomočkov, ki jih potrebujemo, če se odločimo za poklicno pot živinorejca. V Sloveniji imamo ogromno zelenih površin, na katerih se prosto sprehajajo in pasejo krave. Krava na prostem zraku uživa in je izredno zadovoljna. Vsekakor pa bomo za prosto pašnjo potrebovali veliko pripomočkov, ki bodo poskrbeli, da nam krave ne bodo ušle. 

Pašna oprema za krave, je zagotovo sestavljena iz pripomočkov, iz katerih lahko izdelamo zaščitno ograjo, ki je običajno pod električno napetostjo. Krave se v primeru preplaha lahko hitro podajo stran od kmetije, zato je v primeru proste pašnje dobro imeti ograjo, ki je pod električni tokom. 

Pašna oprema pa seveda ni sestavljena le iz električne ograje. Pri zunanji paši ne smemo pozabiti na vodo, ki jo krave v poletnem času nujno potrebujejo.