folija za silos

folija za silos

Za pravilno shranjevanje silaže je zelo uporabna folija za silos. V primeru slabega načina sina shranjevanja se lahko pojavi izredno uničujoča plesen in škodljiva. Take plesni ne bomo mogli hitro odpraviti. Za vse Dober način sin spravila je ključen za kvalitetno živalsko krmo. Tisti kmetje, ki se tega zavedejo bodo poskrbeli za vse potrebne pripomočke. Vsi potrebni pripomočki jim bodo omogočali le najboljše rezultate.

Na več načinov se lahko uporabi folija za silos. Podfolijo moramo najprej v silos položiti. Skrbela bo za dobro podlago v silosu. Plesnenje silaže moramo preprečiti z dodatno eno ali dvema platnama folije, ter mreže.

Cena za folijo je zelo ugodna. Najdemo jo lahko v vseh bolje založenih trgovinah s kmetijskimi pripomočki.

Cevasta folija za stolpne silose je logičen izum, saj so silosi cevaste oblike. Ni neposrednega kontakta med steno silosa in silažo. Ravno zaradi tega ni več plesnenja ob stenah. Nepredušno zaprte so stene lesenih in dotrajanih betonskih silosov. Ni več potrebno dezinfekcije in čiščenja sten silosa. Z pomočjo folije ni več korozije sten zaradi jedkih odcednih tekočin. K temeljitejšemu posedanju silaže, pomaga da stene ostanejo popolnoma brez korozije jedkih odcednih tekočin.

Hlevski ventilator nam v hlevu prečiščuje zrak. Pomaga pri vzdrževanju prijetnega in svežega zraka. V hlevu, kjer se zadržuje veliko živine je zrak zelo slab in zadušljiv. Vsak kmet se mora zavedati, da mora za svoje živali in njihovo počutje zelo dobro poskrbeti. živali, ki živijo slabih pogojih imajo veliko slabše meso, in posledično dajejo manj mleka, jajc in podobno. Pri dovajanju svežega zraka v hlev nam bo tako omogočil hlevski ventilator.

Kmet si lahko namesti stropni ventilator. Le ta bo poskrbel za kroženje zraka.

Pozimi ne sme uhajati mrzel zrak iz okolice in hlevski ventilator z žaluzijami bo za to poskrbel. Preprečeval bo dovoz zraka tudi, ko bo izklopljen. Hlevski ventilator ima torej dve funkciji. Prezračuje in ohranja toploto v hlevu.